Namnieki (vācu Bürger) - priviliģēts pilsētas iedzīvotāju slānis feod. laikā. Feod. sairstot no ∆ izveidojās pils. buržuāzija. ∆ veidoja opoz1iciju pils. patriciātam un cīnījās par tiesībām piedalīties pils. pārvaldīšanā, izmantojot šajā cīņā zemāko pils. iedz. slāņu (plebejiskās opozīcijas) spēkus. Ljā vēst. avotos senākie ∆ (lat. cives) minēti Rīgā 13. gadsimtā. Sāk. ikviens, kas apmetās uz dzīvi pilsētā, kļuva par ∆, no 13.gs. b. jau bija jāmaksā iepirkšanās nauda, bet 14.gs. par ∆ Rīgā kļuva turīgie pils. iedz. - tirgotāji un amatu meistari. No 14.gs., feod. senjoru atbalstīti, vācu tautības ∆ noteica ekon. dzīvi Ljas pilsētās. Apvienoti Lielajā ģildē un Mazajā ģildē, piedalījās pils. adm. un finanšu pārvaldīšanā. 16.gs., 80.gados ∆ cīņa ar patriciātu sasniedza kulmināciju (Kalendāra nemieri). No 18.gs. 2.puses ∆ privilēģijas sāka ierobežot. ∆ kā īpaša pils. iedz. kārta tika likvidēti pēc Krievijas 1870.g. pilsētu nolikuma ieviešanas Baltijā (Rīgā 1878).

Latvijas padomju enciklopēdija. 7.sējums, 89. lpp.

Ievietots: 14.06.2002. 

HISTORIA.LV