Mazā ģilde
_____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 6.sējums, 523.-524.lpp.

 

 

HISTORIA.LV