Rūsiņš (dz.g.nez.-1212) - latgaļu feodālis, Sateklas pilskungs. Latviešu Indriķa hronikā minēts, ka Rūsiņš (lat. Russinus) no 1208 piedalījies Zobenbrāļu ordeņa rīkotajos sirojumos uz Igauniju, bet vēlāk iekļāvies Autīnes sacelšanās kustībā. Rūsiņa un pretin. sarunu laikā viņu nodevīgi nošāvis vācu strēlnieks.

Latvijas padomju enciklopēdija. 8.sējums, 503.lpp.

Ievietots: 07.03.2002.

 

 

HISTORIA.LV