Autines sacelšanās (1212.)
________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 1.sējums, 539.lpp.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 143.lpp.

 

 

HISTORIA.LV