Namnieku ūnija - Kurzemes hercogistes namnieku apvienība. Dib. 1790.29.IV Lielās franču rev. un Polijas pilsētu namnieku kustības ietekmē. ∆ mērķis bija apvienot vācu tautības namn. legālai cīņai par savu tiesību paplašināšanu (par tiesībām iegūt muižas un piedalīties landtāgā, ieņemt adm. amatus, novērst citzemju tirgotāju konkurenci). Kurzemes hercogs sākumā ∆ atbalstīja, jo gribēja to izmantot par pretspēku muižniecībai. Pēc dzirnavnieku dumpja (1792 XII) hercogs izlīga ar muižn. un pēc viņu pieprasījuma 1793.11.IX ∆ slēdza.

Latvijas padomju enciklopēdija. 7.sējums, 89. lpp.

Ievietots: 14.06.2002.

 

HISTORIA.LV