Namnieki

- vāciski Būrger

- iedzīvotāju kārta feodālajās pilsētās
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 7.sējums, 89. lpp.

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1760.-1761.lpp.

HISTORIA.LV