Latviešu Indriķa hronika, Livonijas hronika - Ljas un Igaunijas vēst. pirmavots; pirmā Ljā sarakstītā hronika. Autors Latviešu Indriķis hroniku sarakstījis latīņu val. 1225-26 (ar pielikumu 1227). Tajā ir 4 grāmatas: 1. un 2. grāmatā sniegtas ziņas par bīskapu Meinhardu un Bertoldu (ap 1180-1198), 3.grām. - par Vidzemes iekarošanu un Tālavas latgaļu pievēršanu kristietībai (1199-1208), 4.grām. - par igauņu pakļaušanu un kristīšanu, pielikumā par Sāmsalas iekarošanu. Hronikā Rīgas bīskapam Albertam labvēlīgā gaismā attēlota vācu agresija Baltijā 12.gs. 80.gados - 1227, idealizēts vācu feod., tomēr tā ir vērtīgs vēst. avots par 13.gs. Baltijas tautu brīvības cīņām. Latviešu Indriķa hronika pirmoreiz izdota 1740, latv. val. 1883 (tulk. no vācu val.), 1936; izd. arī vācu (1747, 1853, 1867, 1959), ig. (1881-83, 1962, 1983), kr. (1938) un angļu valodā (1961).

Latvijas padomju enciklopēdija. 51.sējums, 732.lpp.

Ievietots: 04.06.2002.

HISTORIA.LV