Dokumenti pie šķirkļa Nacionālās pretestības kustība

1942.gada decembrī. Latviešu politiskās policijas Latviešu kartotēkas ziņas par nacionālās pretestības organizācijām.

1945. gads Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības statūti (noraksts). (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

21.09.1948. Latvijas PSR prokurora A.Mišutina ziņojums Par naidīgo kontrrevolucionāro elementu palieku likvidācijas veidiem Latvijas PSR. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1949.gada jūnijs. Latvijas komjaunatnes sekretāra V.Krūmiņa ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas sekretāram F.Titovam par nacionālās pretestības grupu apkarošanu mācību iestādēs. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

05.04.1954. Latvijas Komunistiskās partijas CK skolu nodaļas vadītāja A. Andriksona izziņa par skolu jaunatnes pretpadomju darbību. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

02.01.1958. Izvilkumi no Latvijas PSR Ministru padomes Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja ģenerālmajora J.Vēvera ziņojuma Par naidīgām un pretpadomju izpausmēm no agrāk represēto par kontrrevolucionāriem noziegumiem personu puses, kuras atgriezušās Latvijas PSR. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

02.12.1967. Latvijas PSR Drošības komitejas priekšsēdētāja ģenerāļa L.Avdjukēviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK par “Mirušo piemiņas dienas” atzīmēšanu Brāļu un Meža kapos. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

12.04.1973. LPSR VDK priekšsēdētāja L.Avdjukēviča slepens ziņojums Augustam Vosam “par dažiem nacionālisma izpausmes faktoriem republikā”.

10.11.1977. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja L. Avdjukeviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai komitejai par jauniešu pretošanās kustības grupas atklāšanu. (tulkojums latviešu valodā)

24.03.1978. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja L.Avdjukeviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai komitejai par politiski kaitīgām tendencēm jauniešu vidū. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

10.04.1980. LPSR VDK priekšsēdētāja L.Avdjukēviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK “par nacionālistu grupas arestu”. (tulkojums latviešu valodā)

04.02.1986. Latvijas PSR VDK izziņa par operatīvā spēli ar angļu izlūkdienestu 1948.-1954.gadā (tulkojums latviešu valodā - Arhīva lieta “Lursens -S”. Latvijas arhīvi. 1996., Nr.1/2, 89.-99.lpp.; Nr.3/4, 125.-131.lpp.; 1997., Nr.1, 65.-70.lpp.; Nr.2, 97.-108.lpp.)

27.01.1988. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas vēstule LKP pilsētu un rajonu komitejām par partijas attieksmi pret neformālo organizāciju darbību. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

Skatīt arī dokumentus pie šķirkļiem Astra, Gunārs; Helsinki-86; Latviešu nacionālistu savienība; Latvijas Centrālā Padome; Latvijas Nacionālo partizānu apvienība; Kureļa Grupa; Mežakaķi (SS Jagdferband Ostland) Tautas Balss.

HISTORIA.LV