Dokumenti pie šķirkļa Astra, Gunārs

04.11.1961. Baltijas kara apgabala kara tribunāla slepens ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāram Augustam Vosam par Gunāra Astras prāvu. (tulkojums latviešu valodā)

11.11.1983. Izvilkums no apsūdzības raksta krimināllietā nr.26 par Gunāra Astras pretpadomju darbību.

15.12.1983. Gunāra Astras pēdējais vārds. 

 

 

 

HISTORIA.LV