Dokumenti pie šķirkļa Latvijas Centrālā Padome

1943.gada augusts. Latvijas Centrālās Padomes pasludinātā Latvijas tautas deklarācija Sabiedroto nācijām.

1943.gada novembris. LSDSP ziņojums par situāciju Latvijā un pārējās Baltijas valstīs.

1944.gada februāris. Latvijas Centrālās Padomes politiskā platforma.

17.03.1944. Latvijas Centrālās Padomes memorands.

1944.gada jūlijs - 1945.gada aprīlis. Kureļa grupas un Latvijas centrālās Padomes radiogrammas Latvijas Centrālās Padomes ārzemju delegācijai.

17.08.1944. Apcietināto Latvijas Centrālās Padomes vadītāju - Konstantīna Čakstes, Brūno Kalniņa un Ludviga Sējas vēstule ģenerālim Verneram Tepferam.

1944.gada oktobris - 1945.gada marts. Latvijas Centrālās Padomes ārzemju delegācijas radiogrammas uz Latviju.

07.12.1945. Izvilkums no Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta veiktās A.Klibiķa pratināšanas protokola par Latvijas Centrālās Padomes darbības mērķiem (dokumenta teksts krievu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā).

28.08.1946. No Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas karaspēka Kara tribunāla sprieduma Latvijas Centrālās padomes dalībnieka Eduarda Andersona lietā (dokumenta teksts krievu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā).

HISTORIA.LV