Latvijas Centrālās Padomes ārzemju delegācijas radiogrammas uz Latviju.

[1944.gada oktobris - 1945.gada marts]
_______________________________________________________________

1944. gads

Oktobris

[Nr.1.][1]

Jūsu prasības ir izpildītas. Ir svarīgi, ka jūs atvediet arī žīdus.

Novembris

[Nr.2.]

Sagatavojiet katrā ziņā nākamai laivai Liepājas un Oša dārza dokumentus. Būs divas lielas laivas. Katrā ziņā G.grupu. Sagatavojiet krasta laivas. Sarunājiet laivu pārgulēšanas iespējas Līvu valgumā. Iespējams, ka laivas ieradīsies rītausmā. Sūtiet to, kas ir sagatavots.

[Nr.3.]

Mēs gaidam katru dienu no X atbildi. Ziņojiet, vai valdība izsludināta un deklarācija publicēta. Lūdzu ekzaktus datus par krievu atrašanās vietām Latvijā, saucot tos vārdā. Vai pašpārvalde un tās orgāni arī vēl darbojās? Atbildiet nekavējoties. V.S. LCP Knaģim.

[Nr.4.]

Angļu pārstāvji dod norādījumus turēt Kurzemi līdz tam laikam, kad angļu-amerikāņu flote ienāks Baltijas jūrā. Flotes ienākšanas laiku Baltijas jūrā nevar noteikt. Atkarībā no apstākļiem un jūsu rīcībā esošiem līdzekļiem izlemjiet, vai to var darīt, un rīkojaties. Ja vietējie apstākļi to pielaiž, jādeklarē Latvijas valsts suverēnitātes atjaunošana. Ja uz vietas LCP nesastāda pagaidu valdību, kas izdarītu deklarāciju, deklarāciju izdod bruņoto spēku virspavēlnieks ģen. K., kas pagaidām, līdz pagaidu valdības sastādīšanai arī pārņem visu militāro un civīlo varu. Pagaidu valdības sastāvu tādā gadījumā paziņos vēlāk.

Decembris

[Nr.5.]

N. jāturpina iesāktais darbs. Domā par nākotnes darbu un plānošanu. Rūpējies par sevi pēc apstākļiem un pats ar savu risku.

1945. gads

Janvāris

[Nr.6.]

Turaties tanī pašā vietā cik ilgi vien iespējams. Mēs daudz nevaram palīdzēt, bet nezaudējiet možu garu. Mēs sveicam S. ar 19.janvāri... Sūtiet sīkākas ziņas par nošautiem.

Februāris

[Nr.7.]

No LCP Zviedrijā - Osim Liepājā. Vācija tiks sakauta un nekādas cerības neliekiet uz valdību, kas tiks dibināta Berlīnē.

[Nr.8.]

LCP Ārzemju komitejas ziņojums LCP Latvijā. Kaut kāda sadarbība ar Bangerska valdību pilnīgi izslēgta. Cīņa par tilta galu galvenām kārtām svarīga pašai Vācijai. Cik vien iespējams jātaupa latviešu daļas. To vajaga paziņot arī Bangerskim. Zem krievu okupācijas, kas ieilgs, partizāņiem nevajaga uzstāties aktīvi, bet gan izveidot un paplašināt organizāciju turpmākai darbībai, taupot dzīvo spēku. Steidzīgi sūtiet pārējo informāciju.

Marts

[Nr.9.]

Mūsu kopējās domas par cīņu un darbu šeit nav devušas rezultātu. Mēs jums palīdzēt konkreti nevaram. N. Nekavējoties jāsatiekas ar Dr. V. un darbība jāpārrunā. Jāgaida līdz X. martam. Par stāvokli informē arī S. Satikšanās ar visiem babtistu baznīcā.
_________________________________________________________________

[1] Numerācija šajā publikācijā neatbilst reālajai numerācijai, jo publicēta tikai daļa no radiogrammām.

Avots: Andersons, E., Siliņš, L. Latvijas Centrālā Padome - LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945. Upsala: LCP, 1994. 496 lpp.> 292.-293.lpp. (Publikācijā saglabātas Siliņa izdevumā lietotās valodas īpatnības.)

Skatīt arī - Kureļa grupas un Latvijas centrālās Padomes radiogrammas Latvijas Centrālās Padomes ārzemju delegācijai.

Ievotots: 20.02.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV