Izvilkums no Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta veiktās A.Klibiķa pratināšanas protokola par Latvijas Centrālās Padomes darbības mērķiem.

[1945.gada 7.decembrī]
__________________________________________________________________________

 

Pratināšana uzsākta - 10.25, pabeigta - 15.10.

LPSR VDTK izmeklēšanas daļas tulks b. Kraujietis brīdināts par atbildību par nepareizu tulkojumu saskaņā ar KPFSR KK 95. p. [..]

Jautājums: Kādu mērķi un uzdevumus sev izvirza organizācija “Latvijas Centrālā padome”?

Atbilde: Cik es zinu un izprotu, mūsu organizācija “Latvijas Centrālā padome”, neatzīstot Padomju Latviju, izvirza sev mērķi - patstāvīgas, neatkarīgas Latvijas radīšanu. Manis norādītā mērķa sasniegšanai “LCP” cenšas savā praktiskajā darbībā apvienot un vadīt visas band[ītiskās] grupas un dažādas pretpadomju organizācijas, kas nelegāli eksistē Latvijas teritorijā. “LCP” veic nacionālistisku, pretpadomju propagandu par neatkarīgas Latvijas radīšanu, turklāt kā Latvijā, tā arī ārzemēs. Viss manis norādītais par “LCP” organizācijas mērķiem un uzdevumiem man kļuva zināms no vairākām atklātām sarunām ar Mežaku un Andersonu.

Jautājums: Vai tagad jūs personiski atsakāties no pārliecības par cīņas nepieciešamību par “neatkarīgu” Latviju?

Atbilde: Nē. Es līdz šim brīdim uzskatu, ka latviešu tautai vajadzīga neatkarīga, patstāvīga Latvija. Attiecībā uz nepieciešamību turpināt cīņu par neatkarīgu Latviju uzskatu, ka es pats, atrodoties izolācijā, nevaru to darīt, bet mūsu “LCP” organizācijai pašreizējā periodā ir labvēlīgas perspektīvas mērķa sasniegšanai, tāpēc “LCP” jāturpina cīņa par neatkarīgu Latviju.

Protokols pierakstīts pēc maniem vārdiem pareizi, no krievu valodas man pārtulkots latviski, ko apliecinu ar savu parakstu - A. Klibiķis

Nopratinaja LPSR VDTK izmeklēšanas daļas līdzstrādnieks

vecākais leitnants - Deņisovs [..]
__________________________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1945-1986: Dokumentu krājums. Redaktore: I.Šneidere. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 128.-130.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA 1986.f., 1.apr., 99.l., 3.sēj., 38., 39.lp.

Dokumenta teksts krievu valodā

Ievietots: 03.07.2001.

HISTORIA.LV