LPSR VDK priekšsēdētāja L.Avdjukēviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas CK “par nacionālistu grupas arestu”.

[1980.gada 10.aprīlī]
_______________________________________________________________

 

Š.g. 7.aprīlī tika aizturētas un 10.aprīlī arestētas naidīgi noskaņotas personas:

1. Oļegs Vladimira d. Batarevskis, dzim. 1951.g. Rīgā, latvietis, PSRS pilsonis, bezpartejiskais, ar augstāko izglītību, precējies, strādā par juriskonsultu ražošanas apvienībā “Rīgas balzams”;

2. Ivars Harija d. Ivanovs, dzim. 1957.g. Latvijā, PSRS pilsonis, komjaunietis, ar augstāko izglītību, precējies, inženieris LPSR kokapstrādāšanas ministrijas tehniskajā daļā;

3. Gundars Nikolaja d. Gerbaševskis, dzim. 1951.g. LPSR, latvietis, PSRS pilsonis, bezpartejiskais, ar nepabeigtu augstāko izglītību, bijušais Jelgavas rajona kolhoza “Nākotne” galdnieku ceha vadītājs;

4. Andris Nikolaja d. Šulcs, dzim. 1945.g. LPSR, latvietis, PSRS pilsonis, bezpartejiskais, ar vidējo izglītību, precējies, operators Rīgas pilsētas izpildkomitejas tramvaju un trolejbusu pārvaldē.

Norādītās personas, būdamas nacionālistiski noskaņotas, veica sev apkārtesošo apstrādi naidīgā garā, apmeloja padomju valstiskumu un politisko sistēmu, kā arī aicināja atdalīt Latviju no PSRS. Viņi izmantoja pašu savākto pretpadomju un citu naidīgo literatūra, izdotu buržuāziskajā Latvijā un fašistiskās okupācijas gados, to pavairoja un izplatīja. Viņi pētīja bruņotās cīņas taktiku un cilvēkiem, ar kuriem stājās sakaros, iedvesa domas par nepieciešamību organizēt cīņu pret padomju varu. Izmeklēšanas procesā atklāti 15 cilvēki dažādās iestādēs un organizācijās, ar kuriem arestētajiem bijuši sakari. Šie cilvēki pašlaik tiek pārbaudīti. Kratīšanās pie arestētajiem un pārbaudāmajiem tiek izņemts ievērojams daudzums nacionālistiskas, pretpadomju un citas ideoloģiski kaitīgas literatūras. Izmeklēšana turpinās.

LPSR VDK priekšsēdētājs
L.Avdjukēvičs

_________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1996., Nr.1 (20), 59.-60.lpp.

Publicēts arī: Vēsture klauvē pie atmiņas. Latvijas Vēstnesis. 1996., 4.aprīlī.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 45.apr., 96.l., 24.-25.lp.

Ievietots: 03.10.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV