Latvijas PSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja L. Avdjukeviča ziņojums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai komitejai par jauniešu pretošanās kustības grupas atklāšanu.

[1977.gada 10.novembrī]
___________________________________________________________________

1977. gada 31. oktobrī Latvijas Valsts drošības komiteja operatīvā ceļā saņēma ziņas par nacionālistiskas jaunatnes grupas pastāvēšanu Rīgā, un 1. novembrī tika noskaidroti šādi tās dalībnieki:

1. Krūmiņš Pēteris Vladislava dēls, dzimis 1957. gadā, latvietis, LĻKJS biedrs, dzīvo Rīgā, [..] strādā par galdnieku Latvijas Valsts pilsētbūvniecības projektēšanas institūtā, nacionālistiskās grupas vadītājs.

2. Vilcāns Imants Vladislava dēls, dzimis 1956. gadā, latvietis, dzīvoja Rīgā, [..] pašlaik dien Padomju armijā.

3. Višs Egons Arnolda dēls, dzimis 1956. g., latvietis, LĻKJS biedrs, dzīvo Rīgas rajonā, [..] VEF rūpnīcas strādnieks.

4. Dārziņš Ēriks Harija dēls, dzimis 1957. g., latvietis, LĻKJS biedrs, dzīvo Rīgā, [..] strādā par krāsotāju remonta un celtniecības pārvaldē nr. 7.

5. Krasts Ēriks Gunāra dēls, dzimis 1958. g., latvietis, dzīvo Rīgā, [..] strādā par mākslinieku noformētāju fabrikā “Kosmoss”.

6. Nicmanis Andris Jāņa dēls, dzimis 1957. g., latvietis, dzīvoja Rīgā, [..] pašlaik dien Padomju armijā.

7. Olehnovičs Normunds Heinriha dēls, dzimis 1958. g., latvietis, dzīvoja Rīgā, [..] pašlaik dien Padomju armijā.

8. Putriņš Dainis Laimoņa dēls, dzimis 1960. g., latvietis, dzīvo Rīgā, [..] pagaidām nestrādā.

9. Šēnvalds Jānis Elmāra dēls, dzimis 1958. g., latvietis, dzīvo Rīgā, [..] strādā par krāvēju Rīgas tirdzniecības ostā.

Bez tam grupa bija izraudzījusies 4 kandidātus no skolu jaunatnes 16-17 gadu vecumā.

Grupa izvirzīja par savu uzdevumu radīt nacionālistisku organizāciju, kuras mērķis būtu Latvijas atdalīšana no PSRS. Nosprausto mērķu sasniegšanas neiespējamības gadījumā “mierīgā” ceļā netika izslēgta vardarbības pielietošana. Šim nolūkam grupa bija domājusi iegādāties šaujamieročus un sprāgstvielas. Grupa grasījās izmantot tās rīcībā esošo rotaprintu nacionālistisku lapiņu izgatavošanai.

Grupas vadītājs Krūmiņš P. V. labprātīgi izsniedza rotaprintu un citus priekšmetus naidīgas darbības veikšanai.

Balstoties uz šo faktu, ierosināta krimināllieta pēc Latvijas PSR KK 65. un 67. p. Tiek veikta izmeklēšana un operatīvais darbs pilnīgākai grupas mērķu, tās sastāva un iespējamo iedvesmotāju atklāšanai.

Par izmeklēšanas gaitu jūs informēsim.

Latvijas PSR Ministru Padomes
Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs

Avdjukevičs

________________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.30, 148.-151.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 42.apr, 74. l., 41., 42.lp.

Ievietots: 04.07.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV