Dokumenti pie šķirkļa Kureļa grupa

28.07.1944.-10.11.1944. Ģenerāļa Kureļa grupas štāba adjutanta virsleitnanta Jāņa Gregora dienasgrāmata.

1944.gada jūlijs - 1945.gada aprīlis. Kureļa grupas un Latvijas centrālās Padomes radiogrammas Latvijas Centrālās Padomes ārzemju delegācijai.

22.10.1944. Latviešu leģiona ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska vēstule ģenerālim Kurelim kā Kureļa grupas komandierim.

02.11.1944. Ģenerālleitnanta (obergrupenfīrera) Jekelna rīkojums par Kureļa grupas pārņemšanu savā pakļautībā. (dokumenta teksts vācu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

Starp 1944.gada 2. un 14.novembri. Kureļa grupas komandiera ģenerāļa Jāņa Kureļa vēstules projekts Ģenerālleitnantam (obergrupenfīreram) Jekelnam dezertieru jautājumā.

21.11.1944. SS un policijas augstākā vadītāja Ostlandē ģenerālleitnanta (obergrupenfīrera) Jekelna (Jeckeln) ziņojums par Kureļa grupas likvidāciju (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.11.1944. Latviešu ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska iesniegums SS galvenās pārvaldes priekšniekam SS obergrupenfīreram Bergeram par Kureļa grupas dalībniekiem, kuri nosūtīti uz Štuthofas koncentrācijas nometni.

23.11.1944. Vācu 16.armijas 212.izlūkošanas grupas komandiera virsleitnanta Haselmana ziņojums par Kureļa grupas formēšanās, darbības un likvidācijas apstākļiem (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.11.1944. Majora Augstkalna dienesta atzīme ģenerālim Rūdolfam Bangerskim, kurā izklāstīts ģenerāļa Kureļa mutiski sniegtais ziņojums par Kureļa grupas formēšanas un likvidācijas apstākļiem.

24.11.1944. Ģenerāļa Rūdolfa Bangerska rezolūcija pie majora Augstkalna 23.novembra dienesta atzīmes par Kureļa grupas formēšanas un likvidācijas apstākļiem.

26.11.1944. SS-Obergrupenfīrera Hansela paziņojums Latviešu leģiona ģenerālinspektoram par komisijas nodibināšanu uz Štuthofas koncentrācijas nosūtīto Kureļa grupas locekļu lietu atkārtotai pārbaudei.

30.11.1944. Vācu 16.armijas 212.grupas izlūkošanas grupas komandiera virsleitnanta Haselmana un ģenerālštāba priekšnieka pulkveža fon Gersdorfa ziņojums par partizānu darbību Kurzeme 1944.gada novembrī (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

01.12.1944. Sevišķās kara tiesas pie Latviešu leģiona ģenerālinspektora priekšsēdētāja pulkveža Palkavnieka ziņojums ģenerālim Rūdolfam Bangerskim par Kureļa grupas dalībnieku, kuri nosūtīti uz Štuthofas koncentrācijas nometni, lietu atkārtotās pārbaudes rezultātiem.

06.12.1944. Majora Augstkalna dienata atzīme par apcietinātajiem Kureļa grupas dalībniekiem.

12.12.1944. Latviešu leģiona ģenerālinspektora Bangerska un Rīgas apriņķa priekšnieka pulkveža Veides 1944.gada 12.decembra sarunas, kas skāra ar Kureļa grupu saistītus jautājumus, pieraksts.

31.12.1944. Vācu 16.armijas pretizlūkošanas daļas priekšnieka ziņojums par kaujas darbību pret Kureļa grupas Rubeņa bataljonu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

18.01.1945. Bijušā Kureļa grupas dalībnieka virsnieka vietnieka J.Dišlera pārskats par Kureļa grupas darbību, ko viņš sniedzis Latviešu leģiona ģenerālinspektoram ģenerālim Bangerskim.

HISTORIA.LV