Ģenerālleitnanta (obergrupenfīrera) Jekelna rīkojums par Kureļa grupas pārņemšanu savā pakļautībā.
____________________________________________________________________

Austrumzemes un Ziemeļkrievijas
augstākais SS un policijas vadītājs

Novietnē, 2.11.1944.

Iesaistes štābs, I-a.

Saturs: Latviešu ģenerāļa Kureļa formācija.

1) Sākot ar 3.11.1944. ģenerāļa Kureļa formācija tiek pakļauta tieši man, un tai cieši jāsadarbojas ar Drošības policijas un drošības dienesta pavēlnieku. Pēdējam nokārtot apliecību jautājumu un pēc iespējas ātri iesniegt man paraugu.

2) Latviešu ģenerāļa Kureļa uzdevums ir:

a) ciešā sadarbībā ar Drošības policijas pavēlnieku savākt un apmācīt sevišķi izlasītus kaŗavīrus darbībai otrpus ienaidnieka frontes,

b) ciešos sakaros ar bandu cīņā iesaistītajiem augstākā SS un policijas vadītāja spēkiem pēc manām pavēlēm piedalīties bandu cīņās telpā rietumos no Plunču ezera, Kalves, un

c) aktīvi līdzdarboties zemes iztīrīšanā no patvaļīgā prombūtnē esošiem, dezertieŗiem un no iesaukšanas izvairījušamies.

3) Kureļa formācijas militāro un saimniecisko apgādi kārto Šaca bataljons Kalvē, kam iesniedzami visi pieprasījumi.

4) Ģenerāļa Kurela formācijā nedrīkst uzņemt patvaļīgā prombūtnē esošus, dezertieŗus un no iesaukšanas izvairījušos. Pieteikušies vai sagūstītie dezertieŗi u.t.t. nogādājami manā pulcēšanas vietā Talsos (SS-Ostuf. Blekmann's, I-c).

5) Ģenerālim Kurelim visdrīzākā laikā iesniegt sastāva pārskatu, ieroču pārskatu, kā arī personāla sarakstu divos eksemplāros.

Parakstījis:

SS-Obergruppenführer und
General der Polizei
Jeckeln

Par noraksta pareizību:

Hauptwachtm. der Schutzpolizei Frederich

Par tulkojuma pareizību:

virsleitnants Vairogs

(paraksts)

____________________________________________________________________

Avots:

vācu teksts - Andersons, E., Siliņš, L. Latvijas Centrālā Padome – LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945. Upsala: LCP, 1994. 496 lpp.>333.-334.lpp. (Kureļa grupas štāba adjutanta virsleitnanta Jāņa Gregora dienasgrāmata)

tulkojums - Bangerskis, R. Mana mūža atmiņas. 4.grāmata. Kopenhāgena: Imanta, 1960. 22.-23.lpp.

Dokumenta teksts vācu valodā

Ievietots: 04.07.2001.

HISTORIA.LV