VIDUSLAIKU CEĻOTĀJU UN ĢEOGRĀFU APRAKSTI

Bartolomeja Angļa darbs De proprietatibus rerum

Izvilkumi no Bartolomeja Angļa (Bartholomaeus Anglicus) 13.gadsimta darba De proprietatibus rerum par Baltijas provincēm - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 91.-92.lpp.

Anonīms ģeogrāfisks traktāts Descriptiones terrarum

Descriptiones terrarum fragmentu par Austrumbaltijas zemēm un tās apdzīvojošām tautām teksts latīņu valodā un tulkojums latviešu valodā - Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.-30.lpp.>24.-25.lpp.

Skatīt arī šķirkli - Zemju apraksts

15.gadsimta franču ģeogrāfs Berijs Heralds (Berry Herald)

15.gadsimta franču ģeogrāfs Berijs Heralds (Berry Herald) par zemēm ap Baltijas jūru - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 92.-94.lpp.

Kambrē kardināla Pjēra d’Aiji (Pierre d’Ailly) kosmogrāfiskais atlants Carte de Nancy

Izvilkumi no Kambrē kardināla Pjēra d’Aiji (Pierre d’Ailly) kosmogrāfiskā atlanta Carte de Nancy par Ziemeļeiropas zemēm - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 94.lpp.

Franču bruņinieka Žilbēra de Lanuā (Guillebert de Lannoy) ceļojuma apraksts

Izvilkumi no Franču bruņinieka Žilbēra de Lanuā (Guillebert de Lannoy) ceļojuma apraksta par Livoniju - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 94.-97.lpp.

Pāvests Pijs II (Enea Silvio Piccolomini) kosmogrāfiskais traktāts De Europa

Izvilkumi no pāvesta Pija II (Enea Silvio Piccolomini) kosmogrāfiskā traktāta De Europa par Lietuvu un Livoniju - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 97.-98.lpp.

Upsalas virsbīskapa Olava Magnusa (Olaus Magnus) darbs Opera breve

Izvilkumi no Upsalas virsbīskapa Olava Magnusa (Olaus Magnus) (1490.-1558.) darba Opera breve par Livoniju - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 100.-101.lpp.

Rafaela Barberīni (Raffaello Barberini) apraksts par ceļojuma no Antverpenes uz Maskavu

Izvilkumi par Livoniju no Rafaela Barberīni (Raffaello Barberini) apraksta par ceļojuma no Antverpenes uz Maskavu - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 107.-109.lpp.

Venēcijas sūtņa Polijā Džirolamo Lipomano ziņojums senātam

Izvilkums par Livoniju no Venēcijas sūtņa Polijā Džirolamo Lipomano ziņojuma senātam - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 110.-111.lpp.

Pāvesta sūtnis abats Rudžero (Ruggiero)

Izvilkumi par senajām baltu ciltīm no pāvesta sūtņa abata Rudžero (Ruggiero) ziņojuma (1578.) - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 111.lpp.

Vācu ceļotāja Kīhela (Kiechel) Livonijas apceļojuma apraksts (1586.)

Izvilkumi no vācu ceļotāja Kīhela (Kiechel) Livonijas apceļojuma apraksta - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 113.-119.lpp.

Kardināla Radzivila 1584. gada Livonijas inspekcijas brauciena apraksts

Izvilkumi no kardināla Radzivila 1584. gada Livonijas inspekcijas brauciena apraksta - Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 119.-122.lpp.

1589.gadā. Izvilkumi par braucienu caur Vidzemi no pāvesta nuncija Kapujas Hannibala (Annibale di Capua) vēstules. (tulkojums latviešu valodā)

HISTORIA.LV