Izvilkumi no Upsalas virsbīskapa Olava Magnusa (Olaus Magnus) (1490.-1558.) darba Opera breve par Livoniju.
_______________________________________________________________

[..] Tad nāk divkāršā Livonija, ziemeļu un dienvidu. Ir viena, ir otra ir kristīgas ticības aizstāvēšanas turpinājums zem spēcīgā mestra un Svētlaimīgās Dievmātes Vācu ordeņa pret maskaviešu un krievu uzbrukumiem [burtiski - pvainojumiem]. Kurētu [kuršu] zeme, kuras krastos pastāvīgi notiek kuģotāju kuģu bojā ejas, [kuršiem] nav nekādas žēlsirdības pret cietušiem. Vidū atrodas Livonijas jūra un Ezeles [Sāmu] sala un bīskapija, šīs salas ziemeļu krastā ir kāds pazīstams augsts tornis, kas celts par holandiešu naudu, lai jūrnieki šais ziemeļu [ūdeņos] izvairītos no briesmām, no šīs salas uz Somiju vidū atrodas Venedu jūra, tie novadi atrodas Zviedrijas un Gotijas ķēniņa varā. Vislabākā osta saucas Hange (Hangö), no visām pusēm kalnu apņemta, kuru sānos ir ierakstīti [iecirsti?] senu valdnieku ģerboņi, starp kuriem vēl ir redzams augstā valdnieka Pētera Lando... [?] - Venēcijas vadoņa ģerbonis, arī citi slavenu venēciešu ģerboņi, kā piemēram, Donatu, kurus tie dabūjuši par saviem nopelniem.

[..]

Upe Dividna [respektīvi - Daugava], kas iztek no lielā purva pie Maskavas un pa lielu zemes gabalu (tecēdama) nāk šurp, tek cauri Livonijai pie Rīgas, Livonijas galvaspilsētas, un ietek Venedu jūras līcī. Otrais tās zars (ietek) Euksinas [Melnā] jūrā un trešais Kaspijas jūrā, pie kam [upes] vārdi mainās pēc novadiem. [..]

[Žemaitijas] meži, kur rod piķi [darvu] un pelnus, tos ved uz tālām zemēm dažādām vajadzībām par neaprēķināmi lielu vērtību. Trejas dievības rādīja [?] senie pagāni Lietuvā, iekams tie nebija saņēmuši svēto kristību: uguni, jo tā ir katra upura iesākums, mežu, tādēļ ka tas ir dievu miteklis, čūsku, tādēļ ka tā ir mājas dievs. [..]
_________________________________________________________________

Avots: Spekke, A. Latvieši un Livonija 16.gs. Rīga: Zinātne, 1995. 267 lpp, 16 lp. pielik. > 100.-101.lpp.

Ievietots: 01.07.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV