Dokumenti pie šķirkļa Pagaidu valdība

19.11.1918. Tautas padomes sēdes protokols par Pagaidu valdības sastāvu un uzdevumiem

07.12.1918. Līgums starp Latvijas Pagaidu valdību un Vācijas valdības ģenerālpilnvaroto A.Vinnigu par landesvēra dibināšanu. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

08.12.1918. Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojums Latvijas Pagaidu valdībai par sarunām ar Somijas, Lielbritānijas un ASV pārstāvjiem, kā arī Igaunijas Pagaidu valdību.

14.12.1918. Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojums Latvijas Pagaidu valdībai par sarunām ar Somijas, Lielbritānijas un ASV pārstāvjiem, kā arī Igaunijas Pagaidu valdību.

16.12.1918. Izraksts no Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokola par bruņoto spēku organizēšanu un apgādi.

17.12.1918. Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par kara peļņas nodokli.

22.12.1918. Izraksts no Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokola par bruņoto spēku organizēšanu.

27.12.1918. Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par Rīgas atstāšanu.

29.12.1918. Vācijas valdības ģenerālpilnvarotā A. Vinniga un Latvijas Pagaidu valdības līgums par Latvijas pavalstniecību piešķiršanu ārzemniekiem, kuri piedalījušies cīņās pret lieliniekiem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

29.12.1918. Izraksts no Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokola par bruņoto spēku organizēšanu.

07.01.1919. Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par stāvokli pēc Rīgas krišanas.

18.02.1919. Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par bruņoto spēku organizēšanu.

27.02.1919. Latvijas Pagaidu valdības rīkojums par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi.

20.03.1919. Latvijas Pagaidu valdības noteikumi par aizsargu nodaļu dibināšanu pagastos.

HISTORIA.LV