Izraksts no Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokola par bruņoto spēku organizēšanu un apgādi.

[1918. gada 16. decembrī, Rīgā]
___________________________________________________________

Klāt:

Ministru prezidents K. Ulmanis
Iekšlietu ministrs Dr. M. Valters
Finansu ministrs K. Puriņš
Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Sp. Paegle
Satiksmes un darbu ministrs T. Hermanovskis
Valsts kontrolieris bar.[ons] E. Roznbergs
Tieslietu ministra biedrs E. Strautnieks
Zemkopības ministra biedrs A. Kalniņš
Tirdzniecības un rūpniec. ministra biedrs A. fon Klots
Iekšlietu ministra biedrs A. Birznieks
Pārtikas ministra biedrs J. Blumbergs

Vēlāk ierodas:

Skolu ministra biedrs A. Kellers
Apsardzības ministrs J. Zālītis
Apsardzības ministra biedrs R. Dambītis

Protokolē -

Pagaidu valdības kancelejās pārvaldnieks D. Rudzītis

[..]

9) Uz apsardzības ministra priekšlikumu nolemj, ievērojot valstij draudošās briesmas no ārienes, izsludināt visu bijušo Krievijas armijas, flotes un gaisa flotes latviešu tautības virsnieku un apakšvirsnieku mobilizāciju. Mobilizāciju vispirms nolikt Rīgā un Rīgas apriņķī. Iesaukšanu izvest uz Apsardzības ministrijas izstrādāta noteikumu pamata.

Sakarā ar to vienojas atsvabināt no iesaukšanas uz sevišķu resoru iesnieguma pamata tos valsts ierēdņus, kuri nepieciešami valsts iestādēs.

10) Pieņem rīkojuma projektu par to ēku pāriešanu Latvijas valsts pārziņā, kuras uzceltas no vācu okupācijas pārvaldes, līdz ar zemes gabaliem, uz kuriem šīs ēkas uzceltas.

11) Apsardzības ministrs nolasa zemes apsardzības spēka sevišķu uzdevumu oficiera H. Zīverta priekšlikumu pieņemt Latvijas dienestā zemes apsardzībai arī Vācijas kareivjus, kuriem būtu jāmaksā paaugstināta alga, ievainošanas gadījumā jāmaksā pensijas un vēlāk uz viņu vēlēšanos jādod iespēja pāriet Latvijas pavalstniecībā un palikt uz dzīvi Latvijā.

Priekšlikuma apspriešanu atliek līdz rītdienas ārkārtējai sēdei, kuru noliek uz plkst. 9 no rīta.

12) Apsardzības ministrs iepazīstina Pagaidu valdības locekļus ar 4 automobiļu klubu priekšstāvju rakstisku priekšlikumu izdot viņiem atļauju nodibināt uz sevišķiem noteikumiem kara sanitārās automobiļu nodaļas.

Pagaidu valdība lūdz apsardzības ministru kopā ar Finansu un Iekšlietu ministriju priekšstāvjiem vest ar projekta iesniedzējiem sarunas.

13) Apsardzības ministrs liek priekšā izteikties par zirgu un pajūgu mobilizācijas vēlamību. Pagaidu valdība atzīst zirgu mobilizāciju par nepieciešamu un lūdz apsardzības ministru nodibināt sevišķu komisiju, kurā apspriest mobilizācijas tehnisko pusi.

Ministru prezidents K. Ulmanis

 

Kancelejas pārvaldnieks

______________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.34, 91.-92.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1307.f., 1.apr., 276.l., 2.-4.lp. Noraksts.

Ievietots: 04.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV