Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par kara peļņas nodokli.

[1918. gada 17. decembrī, Rīgā]
________________________________________________________

Klāt:

Ministru prezidents K. Ulmanis
Iekšlietu ministrs Dr. M. Valters
Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Sp. Paegle
Satiksmes un darbu ministrs T. Hermanovskis
Iekšlietu ministra biedrs A. Birznieks
Tirdzniecības un rūpniecības ministra biedrs A. fon Klots
Zemkopības ministra biedrs A. Kalniņš
Apsardzības ministrs J. Zālītis
Finansu ministrs K. Puriņš

Protokolē -

Pagaidu valdības kancelejas pārvaldnieks D. Rudzītis

1) Pēc garākām pārrunām nolemj parakstīšanos uz izsludināto neatkarības aizņēmumu izvest piespiedu kārtā, palielinot aizņēmuma kopsummu no 10 līdz 20 miljoniem rubļu. Bez tam nolemj ņemt neatkarīgi no aizņēmuma sevišķu ārkārtējās kara peļņas nodokli. Šis nodoklis ievedams visā zemē, bet viņa ņemšana jāsāk ar Rīgu. Piespiesto aizņēmumu starp atsevišķiem Latvijas apgabaliem sadala šādā kārtā:

Cēsu, Valmieras un Valkas apriņķī, kopā ar pilsētām

6 000 000

Rīgas apriņķis, bez Rīgas

300 000

Talsu apriņķis un pilsēta

700 000

Ventspils apriņķis un pilsēta

600 000

Aizputes        “      “     “

700 000

Tukuma        “      “     “

500 000

Bauskas        “      “     “

300 000

Jaunjelgavas        “      “     “

200 000

Ilūkstes        “      “     “

200 000

Kuldīgas        “      “     “

800 000

Jelgavas-Dobeles[1] ar pilsētām

700 000

Liepāja-Dobeles[1] apriņķis ar pilsētām

                  1 000 000

12 000 000
Rīgas pilsēta                   8 000 000
20 000 000

Latgales daļu nolikt pēc tam, kad tā būs atsvabināta no lieliniekiem.

Kara peļņas nodokli ņemt 50% lielumā no piespiestā aizņēmuma kopsummas.

Pa sēdes laiku saņem vēstuli no Latvijas priekšstāvja Rēvelē Rammaņa kga no 14. decembra par sarunām ar angļu flotes priekšstāvjiem. Vēstuli nolasa.

Atgriežoties pie aizņēmuma un nodokļa jautājuma, nolemj kara peļņas nodokļa sadalīšanu starp pilsētām un laukiem uzdot finansu ministram, kurš apņemas projektu celt priekšā šīs dienas vakara sēdē.

Ministru prezidents Ulmanis

 

Kancelejas pārvaldnieks D. Rudzītis

_________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.35, 92.-94.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1307.f., 1.apr., 276.l., 8., 9.lp. Noraksts.

[1] Tā tekstā.

Ievietots: 04.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV