Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par bruņoto spēku organizēšanu.

[1919. gada 18 februārī, Liepājā]
__________________________________________________________

Klāt:

Iekšlietu ministrs Dr. M. Valters
Apsardzības ministrs J. Zālītis
Satiksmes un darbu ministrs T. Hermanovskis
Zemkopības ministrs J. Goldmanis
Finansu ministrs K. Puriņš

Protokolē

Pagaidu valdības kancelejas pārvaldnieks D. Rudzītis

1) Uz apsardzības ministra priekšlikumu nolemj izsludināt vispārēju mobilizāciju (no 18 līdz 35 gadiem) Grobiņas pilsētā, tāpat Pērkones, Grobiņas un Gaviezes pagastos priekš tiem iesaucamiem, kuri nebija ieradušies pirmā mobilizācijā.

Tālāk nolemj izsludināt mobilizāciju piefrontes pagastos: Rudbāržu, Lēnes un Tāšu-Padures.

Mobilizācijas laiku noteic apsardzības ministrs.

2) Finansu ministrs K. Puriņš un zemkopības ministrs J. Goldmanis referē par brīvprātīgo vervēšanas lietu Stokholmā un Dānijā, tāpat par ieroču izdabūšanas iespējamību ar Anglijas palīdzību. Tālāk J. Goldmaņa kgs referē par sarunām dēļ ārējā aizņēmuma un Latvijas mežu bagātības izmantošanas.

Sakarā ar K. Puriņa un J. Goldmaņa ziņojumiem pārrunā tagadējo militāro stāvokli Latvijā un par Pagaidu valdības un vācu okupācijas iestāžu attiecībām.

3) Pārrunājot jautājumu par iedzīvotāju nošaušanas gadījumiem frontes tuvumā, nolemj iecelt sevišķu izmeklēšanas komisiju zem Tiesu palātas prokurora Kvelberga priekšsēdības. Par locekļiem komisijā uzaicināt pa vienam priekšstāvim no Iekšlietu un Apsardzības ministrijām, no “landesvēra” priekšniecības un vācu sūtniecības.

Ministru prezidents

 

Kancelejas pārvaldnieks

______________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.67, 144.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1307.f., 1.apr., 277.l., 77.lp. Apstiprināts noraksts.

Ievietots: 14.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV