Latvijas Pagaidu valdības sēdes protokols par sakaru nodibināšanu ar angļu floti un bruņoto spēku organizēšanu.

[1918. gada 14. decembrī, Rīgā]
__________________________________________________________

Klāt:

Ministru prezidents K. Ulmanis
Apsardzības ministrs J. Zālītis
Iekšlietu ministrs Dr. M. Valters
Skolu ministrs Dr. K. Kasparsons
Skolu ministra biedrs K. Kellers
Zemkopības ministra biedrs A. Kalniņš
Apsardzības ministra biedrs R. Dambītis
Pārtikas ministra biedrs J. Blumbergs
Iekšlietu ministra biedrs A. Birznieks

Vēlāk ierodas:

Satiksmes un darbu ministrs T. Hermanovskis
Tieslietu ministra biedrs E. Strautnieks

Protokolē -

Pagaidu valdības kancelejas pārvaldnieks D. Rudzītis

1) Ministru prezidents ziņo, ka no igauņu valdības priekšstāvjiem viņš saņēmis drošas ziņas, ka angļu flote ieradusies Rēvelē. Liek priekšā izšķirt jautājumu, vai būtu vajadzīgs sūtīt Pagaidu valdības delegāciju uz Rēveli. Vienojas sūtīt uz Rēveli skolu ministru Dr. K. Kasparsona kgu kopā ar 2 priekšstāvjiem no Apsardzības ministrijas.

2) Uz apsardzības ministra priekšlikumu pārrunā jautājumu par 1. zemessargu rotas apgādāšanu ar drēbēm, segām, gultām utt. Vienojas vajadzīgās mantas iepirkt, maksājot vienu pusi skaidrā naudā un otro pusi ar neatkarības aizņēmuma obligācijām.

3) Lai nākošā paaudze varētu ņemt dalību zemes apsardzībā, nolemj nolikt Rīgas vidējo un augstāko skolu brīvlaiku uz 4 nedēļām, skaitot no 17. decembra.

Ministru prezidents Ulmanis

 

Kancelejas pārvaldnieks D. Rudzītis

____________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.33, 88.-90.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1307.f., 1.apr., 276.l., 1.lp. Notaksts.

Ievietots: 04.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV