Dokumenti pie šķirkļa Nacionālie partizāni

1945. gads. Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības prezidija deklarācija (noraksts). (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1945. gads. Latvijas Nacionālo partizānu apvienības (LNPA) cīņas programma (noraksts). (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1945. gads Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības statūti (noraksts). (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

28.05.1945. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja lēmums Par pasākumiem cīņas pastiprināšanai pret bandītisku Latvijas PSRS teritorijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

16.06.1945. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja lēmums par papildpasākumiem cīņai ar nacionālajiem partizāniem un iznīcinātāju bataljonu nostiprināšanu. (tulkojums latviešu valodā)

1945. gada jūlijs. Latvijas Tēvzemes sargu (partizānu) apvienības statūti.

1945. gada jūlijs. Latvijas Tēvzemes Sargu (partizānu ) apvienības instrukcija par partizānu vienību organizēšanu.

Ne agrāk kā 05.07.1945. Latviešu Nacionālo partizānu organizācijas (LNPO) deklarācija.

1946. gada septembris. Tēvzemes brīvības savienības mēnešraksta Tēvzeme un Brīvība 1. numurs (ietver Tēvzemes brīvības savienības programmu).

30.09.1946. Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas direktīva visiem LPSR pilsētu un apriņķu nodaļu priekšniekiem par aģentu - kaujinieku un bijušo partizānu un nelegāļu specgrupu pielietošanu cīņā pret nacionālajiem partizāniem. (dokuments tulkojums latviešu valodā)

06.11.1946. Operatīvā atskaite Par Latvijas K(b)P CK kaujas specgrupas darbībām cīņā ar nacionālajiem partizāniem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

22.03.1947. Latvijas PSR iekšlietu ministra A.Eglīša ziņojums par rezultātiem cīņā pret nacionālajiem partizāniem. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

HISTORIA.LV