Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja lēmums Par pasākumiem cīņas pastiprināšanai pret bandītisku Latvijas PSRS teritorijā.

[1945.gada 28.maijā]
________________________________________________________________

Lai pastiprinātu cīņu ar bandītisma izpausmēm Latvijas PSR, Latvijas K(b)P CK birojs nolēmis:

1. Organizēt Latvijas K(b)P CK militārajā nodaļā vienību no bijušajiem aktīvajiem partizāniem 100 cilvēku sastāvā palīdzībai IeTK orgāniem cīņai ar bandītismu (saraksts pievienots).

2. Apstiprināt: par vienības komandieri b. Laiviņu (Rīgas apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētājs), par vienības komisāru b. Oškalnu (Latvijas K(b)P Rīgas apriņķa komitejas sekretārs).

3. Uzdot vienības komandierim b. Laiviņam un vienības komisāram b. Oškalnam 5 dienu laikā saformēt, apbruņot un savest vienību pilnā kaujas gatavībā.

4. Partijas un padomju organizāciju vadītājiem uzdot 3 dienu laikā vienības pavēlniecības rīcībā komandēt no uzņēmumiem un iestādēm pievienotajā sarakstā norādītās personas, viņu atrašanās laikā vienībā saglabājot tiem ieņemamo amatu un pilnu atalgojumu.

5. LPSR iekšlietu tautas komisāram b. Eglītim uzdot 3 dienu laikā vienības cīņai ar bandītismu apbruņošanai tās pavēlniecībai piešķirt šādu bruņojumu un munīciju:

1. Automātus 85 gab.

2. “Dektereva” rokas ložmetējus 15 -“-

3. Rokasgranātas RGD-42 300 -“-

4. -“- F-1 -“- 300 -“-

5. TT patronas 45 000 -“-

6. Krievu šauteņu patronas 20 000 -“-

7. Beztrokšņa ieročus 2 -“-

8. Patronas beztrokšņa ieročiem 50 -“-

9. Raķešpistoles 4 -“-

10. Raķetes baltā krāsā 100 -“-

11. -“- zaļa -“- 25 -“-

12. -“- sarkanā -“- 25 -“-

6. Latvijas PSR TKP Autotransporta pārvaldes priekšniekam b. Zīlem uzdot 3 dienu laikā izraudzīties un piešķirt vienības komandējošā sastāva rīcībā

kravas automašīnas 5 gab.

viegiās -“- “Vilis” 3 -“-

motociklus 2 -“-

un nodrošināt nepārtrauktu autotransporta apgādi ar degvielu pēc vienības pavēlniecības pieprasījuma.

7. LPSR tirdzniecības tautas komisāram b. Paeglem uzdot vienības pavēlniecībai izdalīt 100 pārtikas devas, sākot ar š.g. 25. maiju, kā arī 100 ietērpa komplektus (apavi, formas virskrekli, bikses).

8. LPSR finansu tautas komisāram b. Tabakam atrast naudas līdzekļus, lai segtu ar vienības cīņai ar bandītismu organizāciju un uzturēšanu saistītos izdevumus tās operatīvās darbības laikā.

9. LPSR Veselības aizsardzības tautas komisāram b. Amerikam uzdot izraudzīties un piekomandēt vienībai tās personālsastāva medicīniskai apkalpošanai 1 ārstu un 2 feldšerus ar nepieciešamo medikamentu krājumu.

10. Latvijas K(b)P CK Finansu un saimniecības sektora vad. B. Komisarovam nodot vienības pavēlniecības rīcībā uz tās formēšanas laiku atbilstošas telpas kopmītnei.

Latvijas K(b)P CK sekretārs

J. Kalnbēziņš

______________________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.23, 121.-124.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 7.apr, 31.a l., 13.lp.

Ievietots: 04.07.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV