POPULĀRZINĀTNISKO RAKSTU RĀDĪTĀJS

Dedumietis, D., Zeļenkovs, A. Kuršu loma Durbes kaujā. Tēvijas Sargs. 2000., Nr.7. 29.lpp.

Juškevičs, J. Kauja pie Saules 22.sept. 1236.gadā. Aizsargs. 1926. 5, 140.-143.lpp.

Lerhis, A. Latviešu karavīri Otrajā pasaules karā: ārpolitisks skatījums. Kurzemes Vārds. 2003., 12. martā, 7.lpp.

Lerhis, A. Latvijas diplomātiskā dienesta ieguldījums mūsu valsts de iure statusa saglabāšanā (1940. - 1988. g.). Diena. 1998., 13. februārī, 13. lpp.

Lerhis, A. Latvijas valsts de iure atzīšana. Lauku Avīze. 1997., 24. janvāris, 9.lpp.

Lerhis, A. Rietumi klusējot gaidīja pārmaiņas: Latvijas starptautiskās de iure atzīšanas vēsturiskā nozīme. Lauku Avīze. 1998., 27. janvārī, 6. lpp.

Zeļenkovs, A. Pils zem pils: Atpakaļ cauri gadsimtiem Jelgavas vēsturē. Lauku Avīze, pielikums Mājas Viesis. 2001., 27. oktobris, 12.lpp.

Zeļenkovs, A. Kas bija zobenbrāļi? Lauku Avīze, pielikums Mājas Viesis. 2001., 24. februāris, 12.lpp.

Zeļenkovs, A. Kas to Rīgu dibināja. Lauku Avīze, pielikums Mājas Viesis. 2001., 3.februāris, 12.lpp.

Бредис, М. Дурбе. Последний луч свободы. (Pirmpublicējums)

Бредис, М. Рига восемь столетий назад. Maskavas Latviešu Kultūras Biedrības Vēstnesis. 2001., Nr.1, 20.-26.lpp.; Nr.2, 3.-9.lpp. 

HISTORIA.LV