Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtās rakstiskās liecības
(05.07.1941.-14.08.1941.)

05.07.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par Latvijas attiecībām ar Vāciju. (tulkojums latviešu valodā)

10.07.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par attieksmi pret PSRS un komunistu nelegālo darbību Latvijā. (tulkojums latviešu valodā)

10.07.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par iespējamo Baltijas valstu militāro sadarbību. (tulkojums latviešu valodā)

17.07.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par Latvijas izlūkdienestu darbību, kā arī vācu nacionālsociālistu darbību Latvijā. (tulkojums latviešu valodā)

17.07.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par attieksmi pret Savstarpējās palīdzības līgumu starp Latviju un PSRS. (tulkojums latviešu valodā)

17.07.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par attiecībām ar Rietumvalstīm. (tulkojums latviešu valodā)

18.07.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība ar atbildēm uz izvirzītajām apsūdzībām. (tulkojums latviešu valodā)

09.08.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par 1934. gada 15. maija apvērsumu. (tulkojums latviešu valodā)

14.08.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par 1934. gada 15. maija apvērsumu (papildinājumi). (tulkojums latviešu valodā)

14.08.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par Zemnieku savienību. (tulkojums latviešu valodā)

14.08.1941. Kārļa Ulmaņa PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta izmeklētājam sniegtā rakstiskā liecība par Zemnieku savienības iecerētajiem Satversmes grozījumiem. (tulkojums latviešu valodā)

HISTORIA.LV