Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokoli.
(17.07.1941.-16.02.1942.)

17.07.1941. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

19.07.1941. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

23.07.1941. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

25.07.1941. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

05.08.1941. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

20.08.1941. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

10.09.1941. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

19.09.1941. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

16.02.1942. Kārļa Ulmaņa nopratināšanas protokols. (tulkojums latviešu valodā)

 

HISTORIA.LV