He

Heimskringla (Pasaules loks - Snorri Sturlusona sāga)
Heinrihs no Heimburgas
(Livonijas ordeņa mestrs)
Heinrihs no Licelburgas (Zemgales un Kurzemes bīskaps)
Heinrihs no Papendorfas (iespējamais senākās Livonijas (Indriķa) hronikas autors)
Helevegs, Hermanis
(Rīgas rātes sekretārs, pirmās Rīgas pilsētas hronikas autors)
Helevega hronika
(pirmā Rīgas pilsētas hronika)
Helmanis, Manfreds
(vācbaltiešu vēsturnieks)
Helsinki-86
(Latvijas pretošanās kustības organizācija)

Herders, Johans Gotfrīds fon
(vācu literāts, filozofs)

Hermanis no Balkes
(pirmais Livonijas ordeņa mestrs)
Hermanis no Bukshēvdenas (pirmais Tērbatas bīskaps, Rīgas bīskapa Alberta brālis)
Hermanis no Zalcas
(ceturtais Vācu ordeņa lielmestrs)
Hērodots
(sengriķu vēsturnieks) 

HISTORIA.LV