Hermanis no Zalcas

- vāciski: Hermann von Salza

- ceturtais Vācu ordeņa lielmestrs (1210.-1239.)
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 6.sējums, 11765.-11766.sleja.

 

HISTORIA.LV