Herders, Johans Gotfrīds fon (25.08.1744.-18.12.1803.)

- vācu literāts, filozofs
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 626.lpp.

 

HISTORIA.LV