Helmanis, Manfreds

- vāciski: Hellmann Manfred

- vācbaltiešu vēsturnieks
_____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 539.lpp.

 

 

HISTORIA.LV