PUBLICĒTO MEMUĀRU RĀDĪTĀJS

Balodis, J. Atmiņu fragmenti par Brīvības cīņu periodu - Balodis, J. (ģen.) Atmiņas par Latvijas nacionālās armijas gaitām Brīvības cīņās. Dievturu Vēstnesis. 1993., Nr.15, 37.-62.lpp.; Nr.16, 27.-43.lpp.; Nr.17, 51.-73.lpp.; 1994., Nr.18, 24.-41.lpp.; Nr.19, 34.-39.lpp.; Nr.20, 37.-41.lpp.; 1995., Nr.21, 42.-44.lpp.; Nr.22, 2.-20.lpp.

Balodis, J. Atmiņu fragmenti (izvilkumi no atmiņu 11.burtnīcas) - Stranga, A. Ģenerālis Balodis un 15.maijs. Diena. 1994., 14., 21., 28., maijā.

Breikšs, J. Republikai bojā ejot. Latvju Ziņas. 1948., 14., 18., 21., 25.februāris. (izvilkums par Demokrātisko latviešu vēlētāju saraksta darbību)

Dankers, O. Lai vēsture spriež tiesu: Atmiņas. Toronto: Latvis, 1965. 193.lpp.

Kalniņš, B. No atmiņām: 1940.gada liktenīgā vasara. Latvijas Vēstnesis. 1999., 12., 13.maijā.

Klīve, Ā. Latviešu politiskie centieni vācu okupācijas laikā. Latvijas Arhīvi. 1996., Nr.1./2. 81.-88.lpp.

Lorencs, K. No atmiņām par jaunās valdības sastādīšanas aizkulisēm 1940.gada 17.-20.jūnijā. Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.166, 383.-386.lpp.

Trūps, H. Izvilkumi no atmiņām par mēģinājumu organizēt Latgales katoļu vēlēšanu sarakstu. Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.217, 491.-494.lpp.

HISTORIA.LV