Dankers, O. Lai vēsture spriež tiesu: Atmiņas. Toronto: Latvis, 1965. 193.lpp.
_______________________________________________________________

SATURA RĀDĪTĀJS

Ģenerālis Oskars Dankers (1883.-1965.) (11.-12.lpp.)

Delegācija uz Berlīni (29.-34.lpp.)

Militāras bazes (35.-38.lpp.)

Daži vārdi personīgā lietā (39.-70.lpp.)