Satura rādītājs    Autora biogrāfija    Militāras bazes

[29.lpp.]

DELEGĀCIJA UZ BERLĪNI

Pasaule rakstīja 1939. gadu. Dzīve Latvijā ritēja normālā gaitā. Aprīļa vidū mūsu valdībai pienāca ielūgums no vācu sūtniecības Rīgā sūtīt delegāciju uz svinībām Berlīnē, kur tās rīkoja Hitlera 50 gadu dzimšanas dienas gadījumā.

Delegācijā valdība izraudzīja Armijas štāba priekšnieku ģenerāli Hartmani, kā delegācijas vadītāju, Kurzemes divīzijas komandieri ģenerāli Dankeru un armijas štāba kapteini Galdiņu.

19. aprīļa vakarā Latvijas delegācija iebrauca Berlīnē. Piebraucot pie Adlonas viesnīcas, kur mums bija ierādītas greznas istabas, mūs sagaidīja goda sardze ar orķestri.

Mūsu ierādītās telpās atradām uz galda speciālas personas apliecības glītā smalkādas apvalkā ar klātpielikto svinību programmu katrai dienai.

Adlonā bija saradušās delegācijas vai no visām Eiropas valstīm. 20. aprīlī notika visu delegāciju pieņemšana valsts kancelejā. klāt bija arī katras valsts akreditētie sūtņi.

[30.lpp.]

Dienas smaguma punkts bija lielā karaspēka parāde. Platās alejās saceltas tribīnes abās malās. Ložā stāvēja Hitlers un ap viņu partijas dižvīri: Gebels, Bormans, Himmlers, Neurāts, Hess, Gērings un daudzi citi.

No Hitlera ložas pa kreisi diplomātiskais korpuss ar militāriem atašejiem. Redzamas Anglijas, Francijas, Spānijas, Itālijas, Ungārijas un citu valstu uniformas; daudz kungu civīlā un cilindros. - Pa labi no Hitlera ložas vācu armijas ģeneralitāte un aiz visa tā tribīnēs vietas ieņēmuši partijas un armijas ģimenes locekļi. Tieši pretim Hitlera ložai, alejas otrā pusē uzceltas tribīnes ārvalstu delegācijām.

Sākas parāde. Kājnieki solo garām tribīnēm, bet viņu ir samērā maz. Lielākā daļa kājnieku vairs nesoļo, bet brauc jaunās armijas transporta mašīnās, kuŗas ātrā tempā trauc garām skatītājiem. Tad nāk artilērija; brauc garām vieglie lauku lielgabali, vidējā un smagā tipa artilērija, - visi lielgabali ar mechanizēto velkmi.

Duras acīs, ka franču un angļu militārie atašeji šad tad noliecas viens pie otra un klusi sarunājas, zīmīgi raugoties uz garāmbraucošām karaspēka daļām un viņu ieročiem. Garām trauc arī prettanku lielgabali un zenītartilērija. Gaisā pa parādes laukumu pāršalc vairākas smago bumbvežu un štukasu eskadriļas.

Tanki ar savām smagām kāpurķēdēm trokšņaini ripo garām tribīnēm. Parādi noslēdz daži milzu lielgabali, kuŗi sava lielā svara dēļ sadalīti pa daļām.


Kad šie milži sasniedz tribīnes, tauta sajūsmā sāk aplaudēt. Parāde beidzas. Vairāk kā četras stundas gar skatītāju acīm nepārtrauktā straumē plūda šis jaunradītais Vācijas spēks. Šī spēka demonstrācija nozīmēja Versaļas miera līguma [31.lpp.] pilnīgu nokratīšanu. Vācu tauta bija lepna - nekas, ka tā saņēma niecīgu sviesta devu, toties viņai bija daudz lielgabalu un milzums citu jaunu ieroču. Šie lielgabali, šie jaunie ieroči it Hitlera Vācijas spēks un vara. Tie nes nāvi un iznīcību ikvienam, kurš uzdrošinātos stāvēt šiem stobriem pretim.

Kādam nolūkam un mērķim Hitlers izmantos savu jauno kala mašinēriju? Vai tikai aizsardzībai, vai uzbrukumam? Un kam uzbruks? Tanī laikā to zināja vēl tikai Hitlers pats. Citu zemju iekarošanas plāns bija viņa lolotā cerība un noslēpums.

Nākošajā dienā ārzemju delegāciju militārām personām bija paredzēta piedalīšanās manevros. Izbraucām uz Debericu (Doberitz), apmēram 35 km no Berlīnes, kur atradās liels, plašs mācības laukums. Rādīja vienu kājnieku pulku uzbrukumā. Raksturīgais bija sekojošais: kājnieku rokās bija nodots ļoti daudz vieglo un smago automātisko ieroču; bez tam pulka sastāvā bija piedalīta artilērija - ne tikai vieglie lauku lielgabali, bet arī smagā artilērija. Pulka sastāvā ietilpa arī prettanku lielgabali. Ar tādu uguns spēku pulka komandierim bija dota iespēja atrisināt daudz grūtākus un plašākus taktiskus uzdevumus, kā tas bija piemēram Pirmā pasaules karā. Pulka komandieris šādā kārtībā bija daudz patstāvīgāks, un viņam nevajadzēja, pildot uzdevumu, tūlīt griezties pēc palīdzības pie divīzijas. Manevros šāva ar kaujas munīciju. Demonstrēja arī tanku uzbrukumu. Interesanti bija novērot prettanku lielgabalu darbību: viņi šāva ar spīdošu munīciju. Ar neapbruņotām acīm varēja novērot šāviņu skrejlīniju un trāpījumus.

Vakarā valsts kancelejā bija delegāciju pieņemšana. Hitlers. personīgi sarunājās ar katru delegāciju atsevišķi. Pienāca rinda [32.lpp.] arī Latvijas delegācijai. Griežoties pie ģenerāļa Hartmaņa, Hitlers teica, ka pazīstot Latviju kā krietnu lauksaimniecības zemi un ka tā ražojot daudz produktu. Vācijā turpretim rūpniecība esot pārsvarā; uz šī pamata starp abām valstīm varētu attīstīties dzīva preču apmaiņa, un šī tirdzniecība nestu svētību abām pusēm. Polītiskus jautājumus Hitlers neskāra.

Nākošā dienā delegācija devās atpakaļ uz mājām. Ģenerālis Hartmanis rakstīja ziņojumu priekšniecībai. Viss redzētais un dzirdētais uz mums bija atstājis dziļu iespaidu un neviļus pavedināja uz dažādām pārdomām. Visās Vācijas redzētās pilsētās, pilsētiņās un ciemos bijām redzējuši pusaudžu pulciņus, tā saukto Hitlera jaunatni soļojam pa ielām un laukumiem militārā kārtībā. Kā zināms, jaunekļi tika ieskaitīti darba dienestā un pēc noteikta laika nokalpošanas pārskaitīti kara dienestā un iedalīti karaspēka daļās. Tāpat arī jaunavām bija paredzēts darba dienests. Vērojot toreizējo Vāciju ar plašāku skatu, radās iespaids, ka visa Vācija it viena liela karaspēka nometne.

Pēc ģenerālštāba aprēķiniem katra tauta spēj uzstādīt armiju 10 proc. no sava iedzīvotāju skaita. Hitlera Vācijas iedzīvotāju bija 80 miljoni - tātad viņš spēja uzstādīt 8 miljonu vīru lielu armiju, ar mazu piepūli pat vairāk. Vai tāda milzīga armija ar visjaunāko apbruņojumu, kas tālu pārsniedza visu līdz tam redzēto, bija vajadzīga tikai Vācijas aizsardzībai? . . .

Šī armija izskatījās vairāk pēc uzbrukuma instrumenta. 

Pēc neilga laika no vācu sūtniecības Rīgā ienāca Ārlietu ministrijā raksts par vācu iespaidu sfairu izplatīšanu Baltijas valstīs un par Vācijas drošības garantiju Latvijai. Šī nota [33.lpp.] bija liela mīkla ne tikai Ārlietu ministrijā, bet visai valdībai. Ko gan Hitlers gribēja ar šo notu panākt? Kādi nolūki viņam bija? Kādus mērķus viņš sev bija spraudis Baltijas valstis? Arī kaŗa ministrs ģenerālis Balodis sasauca vecāko virsnieku apspriedi, lai pārrunātu šo jautājumu. Sarunās tika pieminēti vēsturiskie 700 g. vācu uzkundzēšanās laiki, kā arī vārdi, ar kuŗiem mums nācās sadurties Latvijas brīvības cīņu laikā 1918-20. gadā, tika minēts ģenerālis fon der Golcs (Goltz), Dzelzs divīzijas Bišofs un bēdīgi slavenais krievu kapelmeistars, alias firsts Bermonts - Avalovs. Vairums virsnieku izteicās pret Hitlera piedāvājumu.

Valdība Hitlera piedāvājumu nepieņēma un deklarēja, ka Latvija visos gadījumos ieturēs stingru neitralitāti. Pēc šī Latvijas valdības lēmuma Hitlers deklarēja, ka neesot vairs ieinteresēts ne Baltijas valstīs, nedz Somijā.

Pēc neilga laika Padomju Savienība nāca ar savu priekšlikumu - nolīgt Drošības un neuzbrukšanas paktu starp Maskavu un Latviju. Nezinu, cik liela bijusi Staļina viltība vai Kremļa spiediens, bet mūsu valdība šo piedāvājumu pieņēma un sūtīja delegāciju uz Maskavu parakstīt liktenīgo līgumu.

Pēc līguma parakstīšanas Staļins devis vakariņas par godu mūsu delegācijai. No Padomju puses bijuši klāt pats Staļins, ārlietu ministrs Molotovs, Višinskis un citi Kremļa varenie. Pie galda viens no mūsu delegātiem cita starpā ievaicājies, ko Padomju valdība darot ar nekomūnistiem un tādiem pilsoņiem, kuri nedomā tā, kā partija to diktē. Višinskis bez apdomāšanās ātri atbildējis: „A mi jich prosto uņičtožaem," (mēs viņus vienkārši iznīcinām). Un Staļins, turpinādams šo domu, piebildis: „Moskovskij kanal postrojen na kostjach buržujev," (Maskavas kanālis celts uz buržuju kauliem).

[34.lpp.]

Pieņemsim, ka visas Rietumvalstis vienotos lietot gluži tādus pašus paņēmienus un taktiku pret savas zemes komūnistiem kā Padomju Savienība pret nekomūnistiem, proti „Mēs viņus vienkārši iznicinām, " tad būtu interesanti zināt, kā gan izturētos un ko darītu Kremļa varas vīri? Kā viņi reaģētu uz tādu rīcību citās zemēs, kur brīvās tautas uzdrošinātos iznīcināt v i ņ u partijas ļaudis un līdzskrējējus? Vai komūnistu valdība tikpat aukstasinīgi un vienaldzīgi noskatītos uz šādu rīcību, kā to līdz šim dara Rietumvalstis, vērojot notikumus Padomju Savienībā un satelītu valstis? Pēc pārbaudītām ziņām Padomju Savienībā to skaits, kuŗus nogalinājušas viņas drošības iestādes, ir sasniedzis piecdesmit miljonu cilvēku; no tiem liels procents no Baltijas un satelītu valstīm.

Satura rādītājs    Autora biogrāfija    Militāras bazes

Ievietots: 21.12.2005., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV