Tildes Datorenciklopēdijas Latvijas vēsture šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv

Tildes Datorenciklopēdija Latvijas vēsture. Rīga: Sabiedrība Tilde, 1998.

Atzele [latgaļu novads]
Domkapituls
[augstāko baznīckungu kolēģija pie bīskapa vai arhibīskapa]
Gliks, Ernsts
[vācu mācītājs, pirmā Bībeles latviskojuma autors]
Kurzemes bīskapija
[viena no Livonijas baznīcvalstīm]
Livonija

Livonijas ordenis

Livonijas ordeņa valsts

Rīgas arhibīskapija
[viena no Livonijas baznīcvalstīm]
Meinards
[pirmais Ikšķiles bīskaps]
Saules kauja [22.09.1236.]
Zemnieku paražu tiesības [Livonijas Zemnieku tiesības]
Zobenbrāļu ordenis

 

Tildes DatorenciklopēdijA Latvijas vēsturE . Šeit varat skatīt informāciju par enciklopēdijas autoriem, kompaktdiska pilnas versijas saturu un tā iegādes iespējām.

HISTORIA.LV