Zobenbrāļu ordenis

(arī Kristus bruņinieku brāļu ordenis; fratres militae Christi)

1202-1237

Vācu bruņinieku reliģiska organizācija Latvijas un Igaunijas teritorijā. To nodibināja Cisterciešu ordeņa abats Teodorihs pēc franču Templiešu ordeņa parauga bīskapa Alberta Bukshēvdena uzdevumā. Tērps - balts apmetnis ar sarkanu krustu uz tā. Ordenim tā pastāvēšanas laikā bija divi priekšnieki jeb ordeņa mestri - Venno (1202-1208) un Folkvīns (1208-1236). Ordeņa mērķis bija Baltijas iekarošana. Līdz tā sagrāvei Saules kaujā (1236) ordenis bija iekarojis lībiešu, latgaļu, sēļu un igauņu zemes. 1237.g. dzīvus palikušos ordeņa brāļus iekļāva Vācu ordenī.

1998 © KlišānsValdis , Tildes Datorenciklopēdija Latvijas vēsture. Rīga: Sabiedrība Tilde, 1998.

Tildes DatorenciklopēdijA Latvijas vēsturE . Šeit varat skatīt informāciju par enciklopēdijas autoriem, kompaktdiska pilnas versijas saturu un tā iegādes iespējām.

Ievietots: 11.02.2001. 

HISTORIA.LV