Dokumenti pie šķirkļa Zobenbrāļu ordenis

Starp 1207. un 1209. gadu. Zobenbrāļu ordeņa mestrs Venno piešķir zemes lēni Mālpils novada labietim Manegintam un viņa brāļiem. Siguldā (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1211. gada rudenī. Jersikas novadu sadalīšana starp Rīgas bīskapiju un Zobenbrāļu ordeni. (dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1224.jūlijā. Vienošanās starp Rīgas bīskapu Albertu un Zobenbrāļu ordeņa mestru Folkvīnu par Tālavas novadu sadalīšanu.(dokumenta teksts latīņu valodā) (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

23.07.1224. Leales bīskaps Hermanis nodod trešdaļu savas bīskapijas teritorijas Zobenbrāļu ordenim. (dokumenta teksts latīņu valodā)

1230.gadā starp 25.martu un 28.decembri. Ziemeļaustrumu kuršu izlīgums ar zobenbrāļiem, Rīgas pilsētu un bīskapu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā) (dokumenta tulkojums krievu valodā)

Pēc 1237. gada. Vācu ordeņa virsmestra  Hartmaņa no Heldrunges vēstījums par Livonijas Zobenbrāļu ordeņa pievienošanu ar Vācu bruņinieku ordeni (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

HISTORIA.LV