Dokumenti pie šķirkļa Pašpārvalde

07.03.1942. Vācijas Austrumu lietu ministra Alfrēda Rozenberga direktīva par Pašpārvaldi Latvijā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

1942.gada novembris. Pašpārvaldes ģenerāldirektora Alfrēda Valdmaņa memorands Latvijas ģenerālkomisāram O.Dreksleram. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

30.11.1942. Pašpārvaldes ģenerāldirektora Alfrēda Valdmaņa iesniegums ģenerālkomisāram O. Dreksleram par latviešu bruņoto vienību izveidošanu.

1942.gada decembris. Latviešu Pašpārvaldes iesniegums ģenerālkomisāram O.Dreksleram. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

1943.gada februāris. Tā sauktie Valdmaņa protokoli.

16.11.1943. Latviešu Pašpārvaldes ģenerāldirektoru iesniegums O.Dreksleram. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

25.11.1943. Latvijas pašpārvaldes iekšlietu ģenerāldirektora ģenerāla Oskara Dankera rīkojums par 1915.-1924.gadā dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā karadienestā.

16.03.1944. Okupētās Latvijas ģenerālkomisārsa Otto Drekslera paziņojums Oskaram Dankeram par viņa iecelšanu Pašpārvaldes pirmā ģenerāldirektora amatā.

 HISTORIA.LV