Valdmanis, Alfrēds (1908.-1970.)

- politisks darbinieks, Latvijas finansu ministrs (1939.-1940.), vācu okupācijas laikā pašpārvaldes tieslietu ģenerāldirektors
__________________________________________________________________________

Literatūra:

Zemgals, B. Dienās baltās nebaltās. Rīga, 1998. 194 lpp.

Dokumenti

 

 

 

HISTORIA.LV