Li

Lībieši
Lielā ģilde

Līveni
(Baltijas aristokrātu dzimta)
Līvens, Anatols Lonīds fon
(Baltijas landesvēra Līvena nodaļas komandieris)
Livonēzi
(sudraba monētas Vidzemē un Igaunijā)
Livonija

Livonijas arhīvi

Livonijas bīskapija
Livonijas karš
(1558.-1583.)
Livonijas konstitūcijas
(Pārdaugavas hercogistes administratīvo un tiesisko iekārtu regulējošie likumi)
Livonijas ordenis

Livonijas ordinācijas
(Pārdaugavas hercogistes pārvaldi regulējoši tiesību akti)
Livonijas ordeņa valsts

Livonijas prikazs
(Krievijas iestāde kas pārzināja iekarotās bijušās Livonijas pilsētas)
Livonijas Zemnieku tiesības (arī: Zemes tiesības, paražu tiesības, cilšu tiesības) 

HISTORIA.LV