Livonijas karš (1558.-1583.)
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 6.sējums, 218.lpp.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 2.sējums, 403.-404.lpp.

Avoti:

Rusovs, B. Livonijas kronika. Ed.Veispala tulkojums. Rīga: Valters un Rapa, 1926. 214 lpp.

 Dokumenti

HISTORIA.LV