Līveni

- vāciski: Lieven

- Baltijas aristokrātu dzimta
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 2.sējums, 540.-541.lpp.

 

HISTORIA.LV