Livonijas bīskapija
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1553.-1536.lpp.

 

 

 

HISTORIA.LV