Līvens, Anatols Leonīds fon (16.11.1872.-03.04.1937.)

- vāciski: Lieven, Anatol Leonid von

- Baltijas landesvēra tā sauktās Līvena nodaļas komandieris
__________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 2.sējums, 541.lpp.

 

HISTORIA.LV