Silgailis, A. Latviešu leģions: Dibināšana, formēšana un kauju gaitas Otrā pasaules kaŗā. Ar 296 attēliem un 30 schēmām. Kopenhāgena: Imanta, 1962. 400 lpp.[*]
____________________________________________________________________________

SATURA RĀDĪTĀJS

Leģiona tapšana (9.-29.lpp.)

2.Latviešu brigādes formēšana un cīņas līdz atiešanai uz Veļikajas upes pozicijām (31.54.lpp.)

15.Latviešu divīzijas formēšana un kaujas gaitas līdz pārvietošanai uz Redjas upes pozicijām (55.-71.lpp.)

15.Divīzijas aizstāvēšanās Redjas upes pozicijās un atkāpšnās uz Veļikajas upes aizstāvēšanās pozicijām (73.-85.lpp.)

Aiztāvēšanās Veļikajas upes pozicijās (87.-112.lpp.)

Aiztāvēšanās Bardovo Kudeveras pozicijās (113.-120.lpp.)
____________________________________________________________________________

[*] Tekstā saglabāta autora lietotā latviešu valodas pareizrakstība. Labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.

Ievietots: 01.11.2005., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV