La

Lāčplēša Kara Ordenis
Lamberts (Sēlijas un Zemgales bīskaps)
Lamekins
(Ventas lejteces kuršu vecākais)
Latgales jautājums

Latvieši vācu Gaisa spēku palīgdienestā

Latviešu atsevišķai bataljons

Latviešu leģions
Latviešu nacionālistu savienība (nacionālās pretošanās kustības organizācija)
Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome
(latviešu politiskās pārstāvniecības organizācija)
Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana

Latvija
(jēdziena ģenēze)
Latvija
(nelegāls nacionālās pretošanās kustības izdevums)
Latvija otrās padomju okupācijas periodā
(1944.-1991.)
Latvija otrās padomju okupācijas periodā
(1940.-1941.)
Latvija vācu okupācijas periodā
(1941.-1945.)
Latvijas atzīšana de facto (sākotnējā Latvijas valsts kā juridiska fakta atzīšana)
Latvijas atzīšana de iure
(Latvijas pilna diplomātiskā atzīšana)
Latvijas diplomātiskais korpuss pēc 1940. gada okupācijas

Latvijas Centrālā Padome
Latvijas Komunistiskā partija

Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK)

Latvijas Nacionālo partizānu apvienība

Latvijas neatkarības atjaunošana

Latvijas Neatkarības bataljons

Latvijas okupācija un aneksija
(16.06.1940.-05.08.1940.)
Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika (1918.-1919.)

Latvijas Tautas fronte

Latvijas valsts dibināšana

Latvijas - Krievijas miera līgums (1920.gada 11.augusts)
Latvijas - PSRS savstarpējās palīdzības pakts (1939.gada 5.oktobris)

HISTORIA.LV