Latvijas okupācija un aneksija (16.06.1940.-05.08.1940.)
_________________________________________________________________

Memuāri:

Breikšs, J. Republikai bojā ejot. Latvju Ziņas. 1948., 14., 18., 21., 25.februāris. (izvilkums par Demokrātisko latviešu vēlētāju saraksta darbību)

Kalniņš, B. No atmiņām: 1940.gada liktenīgā vasara. Latvijas Vēstnesis. 1999., 12., 13.maijā.

Lorencs, K. No atmiņām par jaunās valdības sastādīšanas aizkulisēm 1940.gada 17.-20.jūnijā. Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.166, 383.-386.lpp.

Trūps, H. Izvilkumi no atmiņām par mēģinājumu organizēt Latgales katoļu vēlēšanu sarakstu. Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.217, 491.-494.lpp.

Dokumenti

Preses materiāli 

HISTORIA.LV