Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšana
________________________________________________________________

Dokumenti

 

 

 

 

HISTORIA.LV