Be

Benediktieši (senākais katoļu mūku ordenis)
Beneficijs
(lēņu tiesību jēdziens)
Bergmanis, Gustavs
(vācu mācītājs, izdevējs)
Bergs, Arveds
(politiķis)
Berkholcs, Georgs
(vācbaltiešu vēsturnieks)
Berķis, Krišjānis
(Latvijas armijas ģenerālis)
Bermontiāde

Bernhards no Lipes
(Sēlijas bīskaps)
Bertolds (otrais Ikšķiles bīskaps)
Bērziņš, Eduards (padomju militārais un drošības iestāžu darbinieks)

Bērziņš, Valdis (latviešu vēsturnieks)
Beverīna (Tālavas latgaļu nocietinājums)

 

HISTORIA.LV